Foto's van de bijeenkomst op 23 november 2007

Jan Berent Heukensfeldt Jansen, voorzitter van de Stichting Vrienden van De Gelderhorst, kon helaas niet aanwezig zijn, maar sprak de bezoekers toe vanaf het grote scherm in de bomvolle zaal.
Zijn taak werd voortreffelijk overgenomen door Angelique Jonker, lid van "De Vrienden van"
Het eerste onderdeel van de middag bestond uit de uitreiking van het boekje 'jong en oud ontmoeten elkaar'. Alle geïnterviewden in het boekje werden op het podium gevraagd.
Er ontstond een levendige discussie.
Daarna werden de eerste exemplaren van het boekje uitgedeeld.
Angelique Jonker bedankt Peter van Veen, schrijver van het boekje en deze middag discussieleider.
Het volgende onderdeel: de uitreiking van de jaarprijs. De Commissaris van de Koningin van Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje begon z'n toespraak met goedenmiddag in gebarentaal. Dat werd door de bezoekers erg gewaardeerd.
Natuurlijk werden de toespraken voor iedereen 'verstaanbaar' gemaakt.
De heer drs. van Dijk ontvangt de jaarprijs.
Het derde onderdeel was de vertoning van de film "Stilte in Sri Lanka". De makers van de film Willemijn Reijntjes en Amy Galata vertelden over deze film over een dovenschool die genoemd is naar de grootvader van Willemijn, dokter Reijntjes.
In de pauze voor de film sprak de Commissaris van de Koningin met veel bezoekers waaronder vertegenwoordigers van Dovenorganisaties.
Er werd in de pauze ook veel gelezen:
De film wordt door Angelique Jonker aangekondigd.