Bureau Groenschrift is een initiatief van Monte Gardenier. Zoals de naam Groenschrift al aangeeft, lag het accent op het schrijven van ‘groene’ teksten. Inmiddels zijn de werkzaamheden en werkvelden flink uitgebreid.

Later meer.